ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
486
01 ก.พ. 2554
222 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อรับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
758
20 ม.ค. 2554
223 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
722
26 ต.ค. 2553
224 การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
601
22 ต.ค. 2553
225 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
652
15 ก.ค. 2553
226 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 – 2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
629
16 ธ.ค. 2552
227 ประกาศเรื่อง การใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
596
26 พ.ย. 2552
228 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
703
22 ต.ค. 2552
229 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
650
29 ธ.ค. 2551
230 โครงการแข่งขันเรือเพรียว ดาวน์โหลดเอกสาร
1432
19 พ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24