ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่องมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
600
11 ธ.ค. 2555
222 การแถลงนโยบายของนายองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
325
07 ธ.ค. 2555
223 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สุงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
585
01 พ.ย. 2555
224 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
24 ต.ค. 2555
225 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
615
18 ก.ค. 2555
226 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ยาม ดาวน์โหลดเอกสาร
654
23 พ.ค. 2555
227 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำจากคูทหาร – โค้งนานางหนูนัด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
577
11 พ.ค. 2555
228 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
601
03 พ.ค. 2555
229 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
631
07 ก.พ. 2555
230 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
612
03 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26