ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ของ อบต.ไสหมาก ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
450
15 ก.ค. 2558
182 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.ไสหมาก ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
387
15 ก.ค. 2558
183 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
08 ก.ค. 2558
184 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
06 ก.ค. 2558
185 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
366
16 มิ.ย. 2558
186 เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาติสู่เกาะกระ ครั้งที่ 9
390
15 มิ.ย. 2558
187 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
413
11 มิ.ย. 2558
188 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
20 มี.ค. 2558
189 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
23 ธ.ค. 2557
190 ประการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
420
15 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25