ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 แผนผังการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
30 มี.ค. 2560
142 ประชาสัมพันธ์..หยุดเผาตอซังฟางข้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
441
22 มี.ค. 2560
143 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
10 มี.ค. 2560
144 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
389
08 มี.ค. 2560
145 การแสดงเจตจำนงสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
343
08 มี.ค. 2560
146 คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากปฏิบัติงานบริการประชาชนนอกเวลาราชการ ในช่วงเวลา 08.00 – 08.30 น. และตอนพักเที่ยง ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
29 ธ.ค. 2559
147 ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ให้นายจรัญ บุญล้อม ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
29 ธ.ค. 2559
148 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
14 ธ.ค. 2559
149 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
14 ธ.ค. 2559
150 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
14 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25