ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่องรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ตำแหน่ง หัวหน้าส่ว ดาวน์โหลดเอกสาร
386
14 ก.ย. 2558
162 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนส.ค. ดาวน์โหลดเอกสาร
381
10 ก.ย. 2558
163 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
411
31 ส.ค. 2558
164 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
385
31 ส.ค. 2558
165 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
356
31 ส.ค. 2558
166 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
364
31 ส.ค. 2558
167 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
10 ส.ค. 2558
168 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ของ อบต.ไสหมาก ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
440
15 ก.ค. 2558
169 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.ไสหมาก ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
376
15 ก.ค. 2558
170 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
08 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24