ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 แผนผังการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
21 ต.ค. 2559
162 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
341
10 ต.ค. 2559
163 สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
341
10 ต.ค. 2559
164 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุข์ขององค์การบริหารส่่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
339
04 ต.ค. 2559
165 ประกาศรายชื่อตัวแทนประชาคมประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
03 ต.ค. 2559
166 ประกาศการรับฟังความคิดเห็น(การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการช่วยเหลือเกษตรกร ดาวน์โหลดเอกสาร
330
21 ก.ค. 2559
167 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
09 มี.ค. 2559
168 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
10 ก.พ. 2559
169 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558
428
08 ม.ค. 2559
170 ประกาศ เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
320
05 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26