ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศการมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
735
20 ต.ค. 2554
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
562
18 ต.ค. 2554
243 ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
502
01 ก.พ. 2554
244 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อรับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
778
20 ม.ค. 2554
245 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
742
26 ต.ค. 2553
246 การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
22 ต.ค. 2553
247 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
669
15 ก.ค. 2553
248 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 – 2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
648
16 ธ.ค. 2552
249 ประกาศเรื่อง การใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
617
26 พ.ย. 2552
250 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
723
22 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26