ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
345
27 ม.ค. 2563
62 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
27 ม.ค. 2563
63 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
22 พ.ย. 2562
64 รายงานสรุปจำนวนประชาชนที่ขอรับบริการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
19 พ.ย. 2562
65 รายงานสรุปจำนวนผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
15 พ.ย. 2562
66 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
07 ต.ค. 2562
67 รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงปม.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
07 ต.ค. 2562
68 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
10 ก.ย. 2562
69 รายงานผลการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
291
05 ก.ย. 2562
70 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
341
27 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24