ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ..รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
306
17 ก.ย. 2563
62 ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
330
16 ก.ย. 2563
63 ประกาศ...ขยายการรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
325
09 ก.ย. 2563
64 ประกาศ..รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
321
08 ก.ย. 2563
65 ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
321
02 ก.ย. 2563
66 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
324
14 ส.ค. 2563
67 ประกาศ เรื่อง การประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
307
20 ก.ค. 2563
68 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
03 ก.ค. 2563
69 ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำหมู๋บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 พ.ค. 2563
70 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26