ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
15 มี.ค. 2562
102 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
312
15 มี.ค. 2562
103 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
15 มี.ค. 2562
104 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
329
15 มี.ค. 2562
105 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
224
08 มี.ค. 2562
106 รายงานสรุปผลการประชุมการทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
300
20 ก.พ. 2562
107 รายงานผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
05 พ.ย. 2561
108 สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
24 ต.ค. 2561
109 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
22 ต.ค. 2561
110 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
326
15 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26