ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 โครงการฉีดวัคซีนโค - กระบือ ดาวน์โหลดเอกสาร
625
19 พ.ย. 2551
232 โครงการ 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
583
19 พ.ย. 2551
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
615
27 ต.ค. 2551
234 คำแถลงนโยบายการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
587
24 ต.ค. 2551
235 ขอเชิญร่วมโครงการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทำบุญครอบรอบ 100 วัน (ทักษิณานุปทาน 100 วัน)
717
04 เม.ย. 2551
236 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบบ้าน"โครงการบ้านท้องถิ่น เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา"
651
23 พ.ย. 2550
237 ขอเชิญพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 นี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
626
16 มี.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24