ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
592
01 ก.พ. 2555
232 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
591
11 ม.ค. 2555
233 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2554
604
27 ธ.ค. 2554
234 ออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
538
23 ธ.ค. 2554
235 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
724
19 ธ.ค. 2554
236 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
526
16 ธ.ค. 2554
237 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ดาวน์โหลดเอกสาร
557
15 ธ.ค. 2554
238 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
571
23 พ.ย. 2554
239 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
557
23 พ.ย. 2554
240 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
555
01 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26