ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สุงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
569
01 พ.ย. 2555
202 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
24 ต.ค. 2555
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
593
18 ก.ค. 2555
204 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ยาม ดาวน์โหลดเอกสาร
635
23 พ.ค. 2555
205 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำจากคูทหาร – โค้งนานางหนูนัด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
560
11 พ.ค. 2555
206 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
582
03 พ.ค. 2555
207 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
613
07 ก.พ. 2555
208 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
598
03 ก.พ. 2555
209 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
576
01 ก.พ. 2555
210 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
572
11 ม.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24