ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
298
28 ม.ค. 2563
82 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
369
27 ม.ค. 2563
83 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
27 ม.ค. 2563
84 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
22 พ.ย. 2562
85 รายงานสรุปจำนวนประชาชนที่ขอรับบริการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
19 พ.ย. 2562
86 รายงานสรุปจำนวนผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
15 พ.ย. 2562
87 ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 ต.ค. 2562
88 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
07 ต.ค. 2562
89 รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงปม.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
07 ต.ค. 2562
90 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
10 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26