ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์..หยุดเผาตอซังฟางข้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
454
22 มี.ค. 2560
152 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
10 มี.ค. 2560
153 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
401
08 มี.ค. 2560
154 การแสดงเจตจำนงสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
356
08 มี.ค. 2560
155 คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากปฏิบัติงานบริการประชาชนนอกเวลาราชการ ในช่วงเวลา 08.00 – 08.30 น. และตอนพักเที่ยง ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
29 ธ.ค. 2559
156 ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ให้นายจรัญ บุญล้อม ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
29 ธ.ค. 2559
157 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
14 ธ.ค. 2559
158 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
14 ธ.ค. 2559
159 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
14 ธ.ค. 2559
160 ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
21 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26