ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์กา ดาวน์โหลดเอกสาร
498
03 ธ.ค. 2556
212 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
24 ต.ค. 2556
213 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล) ระดับ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
594
15 ต.ค. 2556
214 รายละเอียดลูกหนี้คงค้างภาษีบำรุงท้องที่ปี 2541 - 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
03 ต.ค. 2556
215 ประกาศการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
595
29 พ.ค. 2556
216 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
689
01 มี.ค. 2556
217 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติเป็นผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
635
01 มี.ค. 2556
218 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
656
24 ม.ค. 2556
219 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
640
21 ม.ค. 2556
220 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
18 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26