ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
05 ต.ค. 2558
172 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
05 ต.ค. 2558
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่องรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ตำแหน่ง รองปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
419
14 ก.ย. 2558
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่องรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ตำแหน่ง หัวหน้าส่ว ดาวน์โหลดเอกสาร
394
14 ก.ย. 2558
175 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนส.ค. ดาวน์โหลดเอกสาร
389
10 ก.ย. 2558
176 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
421
31 ส.ค. 2558
177 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
395
31 ส.ค. 2558
178 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
367
31 ส.ค. 2558
179 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
374
31 ส.ค. 2558
180 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
10 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25