ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ธนาคารแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เรื่อง มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ทางออกดีๆ สำหรับหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันให้แก่ประชาชนทราบ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
31 มี.ค. 2564
22 จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
31 มี.ค. 2564
23 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
30 มี.ค. 2564
24 การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
231
30 มี.ค. 2564
25 สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
26 มี.ค. 2564
26 การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
25 มี.ค. 2564
27 ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดาวน์โหลดเอกสาร
236
24 มี.ค. 2564
28 ประชาสัมพันธ์กำกับดูแล และกำชับการปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด ดาวน์โหลดเอกสาร
238
22 มี.ค. 2564
29 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
242
11 มี.ค. 2564
30 การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.... ดาวน์โหลดเอกสาร
204
25 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24