ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายงานผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
09 เม.ย. 2562
92 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
315
15 มี.ค. 2562
93 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
302
15 มี.ค. 2562
94 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
321
15 มี.ค. 2562
95 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
319
15 มี.ค. 2562
96 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
213
08 มี.ค. 2562
97 รายงานสรุปผลการประชุมการทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
288
20 ก.พ. 2562
98 รายงานผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
05 พ.ย. 2561
99 สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
24 ต.ค. 2561
100 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
22 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25