ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.ไสหมาก ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
396
15 ก.ค. 2558
192 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
08 ก.ค. 2558
193 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
06 ก.ค. 2558
194 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
376
16 มิ.ย. 2558
195 เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาติสู่เกาะกระ ครั้งที่ 9
402
15 มิ.ย. 2558
196 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
426
11 มิ.ย. 2558
197 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
20 มี.ค. 2558
198 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
23 ธ.ค. 2557
199 ประการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
432
15 ธ.ค. 2557
200 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
08 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26