ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนร่วมกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 มิ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์(e-learning) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 มิ.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก. ศบค.) เมื่อวันที่ 19,20 และ 22 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
31 พ.ค. 2564
4 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID -19 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
31 พ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 พ.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 พ.ค. 2564
7 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DOID-19) กรณีผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 พ.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 พ.ค. 2564
9 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 เม.ย. 2564
10 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24