ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
17 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 พ.ค. 2565
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 พ.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 เม.ย. 2565
5 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
20 เม.ย. 2565
6 เชิญชวนร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 เม.ย. 2565
7 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
19 เม.ย. 2565
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
19 เม.ย. 2565
9 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 เม.ย. 2565
10 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งตั้งในวัยรุ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34