ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนร่วมกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
  รายละเอียด :

 อบต.ไสหมากขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนร่วมกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 214 คน