ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
  รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 421 คน