ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.ไสหมาก ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง)
  รายละเอียด : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 6)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 386 คน