ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ของ อบต.ไสหมาก ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.6)
  รายละเอียด : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงาน อบต.๖)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 461 คน