ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาติสู่เกาะกระ ครั้งที่ 9
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาติสู่เกาะกระ ครั้งที่ 9"ซึ่ง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแลดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน จัดขึ้นเนื่องในวันทะเลโลกหรือ World Ocean Day ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเล โดยมีกิจกรรมการอนุรักษ์ในวิธีต่างๆมากมาย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ การปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ และการเก็บขยะชายหาด ณ บริเวณหาดบ้านแพรกเมือง เป็นต้น
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 401 คน