ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากประกาศใช้แผนพัมนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 375 คน