ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ประจำปีงบประมาณ 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 431 คน