ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์(e-learning)
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่งโมง  ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการดูแลผู้สููงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 212 คน