ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :

 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2563)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 230 คน