ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากร่วมกับโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา โรงเรียนวัดคงคาวดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลไสหมาก จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมกิจรรมมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา พร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชนหรือสังคมโดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทนใด

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563    อ่าน 35 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**